300 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo

Sepet

Son Güncelleme: 18 Mart 2021, Perşembe

www.totzee.com internet sitesi, MERDIVENKÖY MAH. FAHRETTIN KERIM GÖKAY CAD. 197 AHMET BEY APT NO: 197 IÇ KAPI NO: 14 KADIKÖY/ISTANBUL adresinde faaliyetlerini yürüten Totzee'ye ait bir ürün pazarlama ve online satış sitesidir.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu Totzee’nin sahip olduğu internet sitesi www.totzee.com’un kullanım koşullarının belirlenmesi ve www.totzee.com’dan faydalanmak için üyelik kaydı gerçekleştiren kişinin (“Üye”) üyeliğine ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesidir.

2. Hak Ve Yükümlülükler

Üye, www.totzee.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve tam olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Üye, www.totzee.com internet sitesine üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

Üye, www.totzee.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

Üye, www.totzee.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Totzee, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.totzee.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Totzee’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.

Totzee’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.

www.totzee.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Totzee mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez.

Totzee tarafından www.totzee.com internet sitesinin iyileştirilmesi,geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Totzee kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunmak için üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Totzee, üyenin www.totzee.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Totzee kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem uygulamaları için Totzee tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, e-posta/mail, sosyal medya, online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

www.totzee.com’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Totzee iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, www.totzee.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Totzee iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Totzee iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği süreceTotzee iştiraki olan tüm şirketlerin kendisiile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Totzee iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Totzee’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

Totzee web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Totzee web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

www.totzee.com üzerinde üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Totzee veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.totzee.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları www.totzee.com’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Totzee tarafından görülmez ve kaydedilmez). www.totzee.com’da üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Totzee, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Totzee web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Totzee, sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Totzee, işbu sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye, işbu sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda destek@totzee.com adresine e-posta göndererek iptal edebilir.

3. Fikri Mülkiyet

www.totzee.com web sitesi, “Totzee” markası ve logosu, Totzee tarafından oluşturulan yahut oluşturtulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Totzee’nin mülkiyetindedir. Üye Totzee’ye ait herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet haklarını Totzee’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.totzee.com web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Totzee’nin izni olmaksızın kullanamaz.

4. Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması

Totzee’nin veri gizliliği, kişisel verilerin korunması ve çerezler ile ilgili politikasına Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan ulaşılabilir. Üye tarafından web sitesine beyan edilen ve paylaşılmasına açık rıza gösterilen kişisel veriler; sözleşmesel yükümlülüklerin ifası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metninde belirtilen amaçlar dahilinde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve üçüncükişiler ile paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Her üye, www.totzee.com’ya üyelik kaydı yapmakla, Totzee’nin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ettiğini ve kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikasında belirtilen şekilde işlenmesi, saklanması, kullanılması, kaydedilmesi ve muhafazasına izin ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Muhtelif Hükümler

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Totzee tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Totzee, üyenin sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin bu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş kabul edilir.

İşbu Sözleşmenin esasını teşkil etmeyen herhangi bir maddesinin geçersiz kılınması sözleşmenin bütününe etki etmeyecek ve kalan maddeler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyenin Totzee’ye bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal kayıtlı elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, Totzee’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumadde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.